zaterdag, 30. september 2023 - 19:16

Nationale Reddingsvloot houdt Landelijke Oefening op de IJssel bij Gouda

boot-reddingsbrigade
Foto: Screenshot YouTube/Reddingsbrigade Nederland
Gouda

De Nationale Reddingsvloot (NRV) houdt zaterdag 7 oktober haar Landelijke Oefening in de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard. In, op en langs de Hollandsche IJssel bij Gouda wordt samengewerkt met onder meer Veiligheidsregio Hollands Midden, de betrokken gemeenten en de ketenpartners Defensie, hoogheemraadschappen, Rijkswaterstaat.

NVR: 88 reddingseenheden

De NRV is een landelijke crisisorganisatie, bestaande uit 88 reddingseenheden. Sinds 2018 is de vloot samengesteld uit reddingsbrigade- en brandweereenheden. De basis voor de NRV is echter al ontstaan naar aanleiding van de Watersnoodramp van 1953. Kort daarna werd vanuit reddingsbrigades een rampenvloot opgericht.

Grootschalige waterhulpverlening

Het doel van de jaarlijkse Landelijke Oefening is het oefenen van grootschalige waterhulpverlening bij extreme watercalamiteiten en overstromingen in Nederland. De focus daarbij ligt op het evacueren van inwoners en het verlenen van eerste hulp. Daarnaast wordt ook de structuur rond de inzet getest. Denk hierbij aan de alarmering van eenheden, het transport naar ramplocaties en de aansturing van eenheden.

Scenario’s

De centrale locatie voor deze Landelijke Oefening is de getijdenrivier Hollandsche IJssel. Twee NRV-pelotons en ketenpartners worden daar geconfronteerd met realistische scenario’s, waarbij alle processen aan bod komen; daaronder verkenning, evacuatie, eerste hulp en logistieke ondersteuning van andere hulpdiensten. De fictieve situatie is het resultaat van hevige regenval. Plaatsen langs de rivier zijn onder water komen te staan of ingesloten door het water. Hierdoor is onrust bij de bevolking ontstaan en zijn bewoners van de buitenwereld afgesloten. 

Opgeschaald

De veiligheidsregio schaalde de voorafgaande avond al de hulpverlening op en verzocht om bijstand van de NRV, die zich in het rampgebied heeft gemeld. Om de waterhulpverlening te coördineren, wordt ter plaatse een crisisteam oftewel een commando plaats incident (CoPI) ingericht. De gehele dag zijn op en rond het water de oefeningen van de NRV en andere hulpdiensten te zien, waarbij publiek wordt gevraagd de aanwijzingen te respecteren en de Landelijke Oefening niet te verstoren.

NRV-pelotons

De Landelijke Oefening verloopt dit jaar in nauwe samenwerking met Veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard. Zij maken mogelijk, dat de twee NRV-pelotons aan het werk kunnen. Peloton 3, oefenend in de ochtend, wordt gevormd door eenheden uit de veiligheidsregio’s Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Peloton 2, oefenend in de middag, wordt gevormd door eenheden uit de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland. Gemiddeld beschikt elke veiligheidsregio over vier NRV-eenheden, die elk bestaan uit een reddingsboot, drie bemanningsleden en een chauffeur. Ze zijn gestationeerd bij een lokale reddingsbrigade of een brandweerkazerne. Op 7 oktober zijn in totaal zo’n 30 reddingsboten van de NRV actief.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: