dinsdag, 10. oktober 2023 - 15:56 Update: 10-10-2023 16:05

Nieuw wetsvoorstel stopt korten op AOW bij niet nakomen premieplicht

loonstrook-aow-premie
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Afschaffen Schuldig Nalatig van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. 'Hierdoor ontvangen mensen die in het verleden niet volledig aan hun premieplicht hebben voldaan niet meer levenslang een lagere AOW-uitkering', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag.

Betalen premie blijft verplicht

'Het blijft verplicht om de premie te betalen en de Belastingdienst kan een boete opleggen als iemand niet betaalt, maar de korting op de AOW komt te vervallen', aldus het ministerie. Deze wetswijziging vereenvoudigt de uitvoering van de AOW voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor de Belastingdienst.

SVB past AOW-uitkering aan

De ongeveer 15.000 mensen die schuldig nalatig zijn verklaard en nu dus een lagere AOW-uitkering ontvangen, worden na de invoering niet meer gekort en ontvangen dan een hogere AOW-uitkering. Zij hoeven daar niks voor te doen. De SVB past zelf de hoogte van de AOW-uitkering aan. De invoering van deze wet duurt ongeveer drie maanden. De SVB informeert betrokkenen over hun hogere AOW-uitkering.

'Niet meer voor de rest van je leven gekort'

'Dit is een belangrijke stap bij het eenvoudiger maken van het sociale stelsel en het meer uitgaan van de menselijke maat. De Sociale Verzekeringsbank heeft hier vaak aandacht voor gevraagd. De extra sanctie van het korten van de AOW was ingewikkeld om uit te voeren en pakte vaak onrechtvaardig uit. Mensen die door allerlei problemen een achterstand hadden met de premie, werden voor de rest van hun leven gekort. Met dit wetsvoorstel herstellen we die balans', aldus Minister Schouten.

Categorie:
Provincie: