zaterdag, 28. oktober 2023 - 14:06

Rechter: Transavia mag piloten voor de Airbus opleiden met externe instructeurs

transavia-vliegtuig
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Haarlem/Schiphol

Vliegtuigmaatschappij Transavia mag externe instructeurs inzetten voor de omscholing van piloten. Zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Kort geding

Pilotenvakbond VNV had een kort geding aangespannen om te voorkomen dat de trainingen voor het vliegen in de nieuwe Airbus-toestellen vanaf oktober 2023 worden uitgevoerd door externe instructeurs. De voorzieningenrechter ziet geen spoedeisend belang en stelt VNV daarnaast ook inhoudelijk in het ongelijk.

Omscholing piloten

Transavia gaat de komende acht jaar haar vloot van Boeing 737-vliegtuigen vervangen door Airbus 320 en 321-toestellen. Om een Airbus te kunnen vliegen, hebben de 700 piloten een omscholing nodig. De pilotenvakbond stelt in een kort geding dat Transavia eigen vliegers en instructeurs moet inzetten om de 700 piloten te trainen. Als dat niet kan, moet Transavia worden verplicht om de instemming van VNV te vragen, voordat er externe instructeurs worden ingeschakeld. Die verplichting is volgens VNV vastgelegd in een door Transavia ondertekend protocol uit 2014 en de cao voor de verkeersvliegers. Omdat de trainingen in oktober 2023 beginnen, zegt VNV een belang te hebben bij het instellen van een kort geding.

Capaciteit ontbreekt

VNV onderkent overigens dat de capaciteit op dit moment ontbreekt om de opleiding intern te doen, maar vindt dat Transavia een financiële compensatie moet betalen voor het negatieve effect op de werkgelegenheid en de loopbaanontwikkeling van het extern beleggen van de Airbus-opleiding.

Boeing 

Volgens Transavia gaat het protocol waar VNV naar verwijst niet over de omscholing van alle piloten voor een nieuw type vliegtuig, maar over de opleiding van nieuw personeel voor de Boeing. Voor de Airbus-opleiding waar nu instructeurs voor nodig zijn, zijn op dit moment ook geen interne instructeurs beschikbaar.

Overleg

Transavia erkent dat er overlegd moet worden met VNV, maar stelt dat zij niet de toestemming van VNV nodig heeft voor de inhuur van externe instructeurs voor de Airbus-trainingen. Het spoedeisende belang bij de gevraagde maatregelen ontbreekt volgens Transavia, omdat het op korte termijn onmogelijk is om de trainingen intern te verzorgen en het VNV alleen om geld is te doen.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter stelt vast dat VNV alleen bezwaar heeft tegen de inhuur van externe instructeurs zolang daarover geen afspraken zijn gemaakt met VNV. Deze afspraken gaan over een financiële compensatie van Transavia aan de piloten, die bestaat uit een loonsverhoging. Er is naar het oordeel van de rechtbank geen spoedeisend belang bij het maken van zodanige afspraken, omdat die ook achteraf gemaakt kunnen worden.

Spoedeisend belang ontbreekt

Daarnaast heeft Transavia laten zien dat de vraag naar interne instructeurs de komende jaren juist hoger zal uitvallen dan de afgelopen jaren. Ook daarom ontbreekt het spoedeisende belang van VNV om de opleiding door externe adviseurs tegen te houden.

Categorie:
Provincie: