maandag, 13. november 2023 - 9:34

Oudere werknemers voelen zich vaker verbonden met hun bedrijf

Oudere werknemer
Foto: SXC
Den Haag

Van de werknemers boven de 35 jaar voelt een groter deel zich verbonden met het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken dan van de jongere werknemers. Werknemers die langer bij hetzelfde bedrijf werken, voelen zich ook meer verbonden met hun werkgever. Ook een hoge mate van autonomie komt de verbondenheid ten goede. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

In totaal was 69 procent van alle werknemers (15 tot 75 jaar) in 2022 het eens met de stelling dat ze zich verbonden voelen met hun bedrijf of organisatie. Een kwart zei het daar niet mee eens en niet mee oneens te zijn, en 6 procent was het met deze stelling oneens.

Het gevoel van verbondenheid neemt toe met de leeftijd. Van de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar voelde het kleinste deel zich verbonden met hun werkgever (60 procent), onder werknemers tussen de 65 en 75 jaar was dat het grootst (77 procent). Onder werknemers tussen de 45 en 55 jaar was dat aandeel met 73 procent ook relatief groot.

Hoe langer werkzaam bij hetzelfde bedrijf, hoe groter de verbondenheid

Dat oudere werknemers zich in grotere mate verbonden voelen met hun bedrijf, hangt samen met het feit dat ze gemiddeld langer in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf dan hun jongere collega’s. Werknemers die ergens langer werken voelen zich namelijk ook vaker verbonden met hun bedrijf of organisatie.

Van de werknemers die tien jaar of langer bij dezelfde organisatie werken (bijna 3 op de 10 werknemers) voelde 76 procent zich verbonden met hun werkgever. Deze verbondenheid is minder sterk bij werknemers die korter in dienst zijn. Toch voelde nog 62 procent van de werknemers die minder dan een jaar bij hetzelfde bedrijf in dienst zijn, zich daarmee verbonden.

Managers voelen zich vaakst verbonden met bedrijf

Van de algemeen directeuren voelde het overgrote deel zich verbonden met hun bedrijf (94 procent). Productieleiders in de industrie en de bouw (87 procent), managers in het onderwijs (86 procent), managers in de verkoop en marketing, en managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening (beide 84 procent) voelden zich ook relatief vaak verbonden met hun bedrijf.

Aan de andere kant voelden laders, lossers en vakkenvullers zich met 51 procent juist minder vaak verbonden met het bedrijf waar ze werken. Ook chauffeurs (54 procent), schoonmakers (57 procent), verpleegkundigen op mbo-niveau (58 procent) en productiemachinebedieners (59 procent) voelden zich minder dan gemiddeld vaak verbonden met hun bedrijf of organisatie.

Categorie:
Provincie: