maandag, 13. november 2023 - 10:43

Wetsvoorstel BBB en PVV voor terugkeer bejaardenhuis

Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bejaardentehuizen moeten terugkeren als een optie voor ouderenzorg. Om die reden komen Fleur Agema (PVV) en Nicki Pouw-Verweij (BBB) met een initiatiefwetsvoorstel om de indicatiestelling aan te passen. Zo komen ouderen weer in aanmerking voor het bejaardentehuis.

Volgens Agema, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid, en Nicki Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging, was het een grote vergissing om een groot aantal bejaardentehuizen weg te bezuinigen. Het kabinet-Rutte II heeft in 2013 besloten tot grootschalige sluiting van bejaardentehuizen om de zorgkosten te beperken. Nu willen PVV en BBB deze beslissing terugdraaien en bejaardentehuizen weer toegankelijk maken voor ouderen.

Het voorstel van PVV en BBB regelt een aanpassing van de indicatiestelling, zodat ouderen weer in aanmerking komen voor het bejaardentehuis. Er zullen vele honderden nieuwe bejaardentehuizen bij moeten komen om aan de vraag te voldoen. Dit is onder andere nodig omdat we zien dat juist bij mensen vanaf 75 jaar de vraag naar zorg snel toeneemt. Nu zijn er 1,6 miljoen 75-plussers, in 2070 zijn dat er 3,1 miljoen, bijna twee keer zoveel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Agema en Pouw-Verweij benadrukken dat er behoefte is aan een "tussenvoorziening", tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Het demissionaire kabinet heeft ingezet op zo lang mogelijk zelfstandig wonen, bijvoorbeeld in serviceflats en knarrenhofjes met zorg aan huis. Maar dit voldoet niet voor de groep ouderen die een beetje de weg kwijt zijn en meer zorg nodig hebben. Zij worden steeds vaker slachtoffer van babbeltrucs of belanden met een gebroken heup in het ziekenhuis. Volgens BBB en PVV hebben de afgelopen kabinetten voor deze ouderen gefaald.

In het initiatiefwetsvoorstel stellen Agema en Pouw-Verweij kleinschalige bejaardenhuizen voor met zestien kamers en gezamenlijke voorzieningen zoals een woonkamer en keuken. Er zal dag en nacht toezicht zijn om de veiligheid van de bewoners te waarborgen.

Het personeelstekort in de zorg, waar nu al mee wordt gekampt, is ook gebaat bij een bejaardentehuis. PVV en BBB stellen dat als alle 1,4 miljoen werkenden in de zorg minder administratie hoeven te doen en een paar uur meer zouden werken, het personeelstekort al zou worden opgelost. Daarnaast benadrukken zij dat een bejaardenhuis veel efficiënter is, omdat de thuiszorg niet meer van huis tot huis hoeft te reizen. Uiteindelijk gaan ze in een bejaardentehuis gewoon naar hun werk. Ook kunnen er complexen worden gecombineerd met een bejaardentehuis-afdeling en een verpleeghuisafdeling.

Uit een berekening van het Centraal Plan Bureau (Zorgkeuzes in Kaart, 2020) blijkt dat de plannen van PVV en BBB vanaf 2028 structureel zo’n 600 miljoen euro zullen kosten. Hoewel de bruto-kosten veel hoger uitvallen, namelijk 2,6 miljard euro, staan daar bijna 2 miljard aan inverdieneffecten (extra uitgaven worden deels via extra belastinginkomsten terugverdiend) tegenover op de thuiszorg en de wijkverpleging, aldus het CPB. Daarnaast verwachten Agema en Verweij een besparing van honderden miljoenen op onnodige ziekenhuisopnames van ouderen. 

Categorie:
Provincie: