donderdag, 16. november 2023 - 9:55 Update: 16-11-2023 9:56

Werkloosheid in oktober iets gedaald maar hetzelfde als jaar geleden

werkloosheid-vacature-cbs
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De werkloosheid is in oktober gedaald naar 3,6 procent van de beroepsbevolking.

'Lichte toename heeft niet doorgezet'

'In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar zich niet doorgezet. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen ongeveer gelijk en kwam in oktober uit op 361.000', zo meldt het CBS donderdag. 

156.000 lopende WW-uitkeringen bij UWV

In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 11.000 mensen bij met betaald werk. UWV registreerde eind oktober 156.000 lopende WW-uitkeringen.
In oktober hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 3.000 per maand toe.

Werkloosheid vrijwel op zelfde niveau als een jaar geleden

Het aantal werklozen lag in oktober met 361.000 ongeveer even hoog als dezelfde maand een jaar eerder (365.000). Eind vorig jaar en begin dit jaar daalde de werkloosheid nog en steeg vervolgens weer licht. Het aantal werkenden nam daarentegen steeds verder toe en steeg tussen oktober 2022 en oktober 2023 met 154.000. De nettoarbeidsparticipatie nam daarmee toe van 72,1 naar 73,1 procent.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):