dinsdag, 21. mei 2024 - 9:23

Minder nieuwe studenten verpleegkunde en verzorgende

Verpleegsters
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De instroom van nieuwe mbo-studenten verpleegkunde is in het studiejaar 2023/’24 met 20 procent afgenomen vergeleken met twee jaar eerder. In dat jaar was er een piek in de instroom. Ook bij de hbo-studie verpleegkunde daalde het aantal nieuwe studenten in die periode, met 26 procent. De instroom van studenten verzorgende IG (mbo) nam zelfs met een derde af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn over opleidingen in zorg en welzijn.

Aan het begin van het studiejaar 2023/’24 startten zo’n 9 duizend mensen de opleiding tot mbo-verpleegkundige en bijna 7 duizend de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Twee jaar daarvoor waren dit er nog respectievelijk 11 duizend en 9 duizend. Ook bij de mbo-opleiding verzorgende IG nam het aantal nieuwe studenten af; in schooljaar 2023/’24 waren er bijna 7 duizend nieuwe studenten, tegen 10 duizend twee jaar eerder.

Dat het aantal nieuwe mbo-studenten in 2021/’22 hoger lag dan de jaren ervoor, komt deels doordat meer geslaagden zich aanmeldden voor een vervolgopleiding na versoepelingen van het centraal schriftelijk examen (als gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie). Bovendien was er door de coronapandemie extra aandacht voor de krapte in de zorg.

Bij alle mbo-opleidingen minder nieuwe studenten

De afgelopen jaren nam het totaal aantal nieuwe mbo-studenten in de opleidingen in zorg en welzijn af. In studiejaar 2023/’24 startten ruim 67 duizend studenten een opleiding in zorg en welzijn, tegen 73 duizend twee jaar eerder. Dat is een afname van 8 procent. Bij de overige opleidingen in het mbo daalde het aantal nieuwe studenten met 3 procent. Een derde van alle nieuwe mbo-studenten volgt een opleiding in zorg en welzijn.