dinsdag, 5. december 2006 - 13:36

Diagnose MS met behulp van MRI vroeger te stellen

Amsterdam

Een MRI scan van het ruggenmerg, is als aanvulling op een MRI scan van de hersenen, uitermate geschikt om de diagnose Multiple Sclerose (MS) te stellen. Met behulp van dit geavanceerde radiologisch onderzoek is de diagnose MS met meer zekerheid en ook eerder te constateren. Tot deze conclusie komt radioloog Joost Bot. Bot promoveert op 8 december aan VU medisch centrum.

MRI werd al eerder ingezet om de diagnose MS vast te stellen, maar dan werd vooral gezocht naar afwijkingen in de hersenen. Bot vergeleek via MRI scan het ruggenmerg van MS patiënten en een controlegroep. Daaruit bleek dat ruggenmergafwijkingen veel meer voorkomen bij MS patiënten dan bij niet MS patiënten.

MS is de meest voorkomende en invaliderende neurologische ziekte bij jong volwassenen in West Europa en kan leiden tot volledige verlamming. Vroege opsporing en diagnose van de ziekte MS is van belang om invaliditeit uit te kunnen stellen.

MRI staat voor magnetic resonance imaging. Een onderzoeksmethode met behulp van een magneetveld en radiogolven waarmee afbeeldingen van verschillende delen van het lichaam gemaakt kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):