zaterdag, 3. juni 2006 - 8:21

Geen luilak onder brandweer-mannen

Regio

Op de vrijdag voor Pinksteren wordt van oudsher Luilak gevierd. Het is een feest waarbij langslapers en telaatkomers worden bespot. De pinkstervermaken duren vier dagen en beginnen in de nacht van vrijdag op zaterdag met Luilak.

Een luilak is een lui persoon, langslaper, over het algemeen het gezinslid dat op de zaterdag vóór Pinksteren het laatst opstaat. Volgens een gewoonte in Noord-Holland moet deze persoon op 'luilakbollen' (warme broodjes met stroop) tracteren. De kinderen uit de buurt trekken rond en bespotten de langslapers met o.a. rijmpjes.

Vanaf de dertiger jaren krijgt het vandalisme de overhand en loopt de Luilakviering uit op een vernielzuchtige tocht van jeugdigen die van alles in brand steken. Echte grote luilak vuren zijn er niet meer, omdat daar een vergunning voor moet worden aangevraagd. Wel worden her en der kleine vuurtjes gestookt.

Vannacht was het vooral voor de brandweerkorpsen in de regio Noord-Holland Noord en in de Zaanstreek een drukke nacht. Er waren veel meldingen van brandjes in papier-containers, afvalbakken en brandstapel(tje)s. Rond 01.00 uur brak in de regio het eerste vuurtje uit en om 07.30 uur was de brandweer opnieuw nodig om het zoveelste illegale vuurtje te doven.

In Noord-Holland Noord hebben bewoners toch nog veel overlast ervaren van jongeren die woningen besmeurden met levensmiddelen. Er zijn diverse aanhoudingen verricht en veel eieren, boter en meel is in beslag genomen. Onder andere drie jongeren die bezig waren met het lek steken van autobanden in Wieringerwerf zijn aangehouden. Ook jongeren die met eieren wilden gaan gooien en jeugd die werd verdacht van het bekladden van ramen konden mee naar het bureau. Ook ontstonden er diverse opstootjes door ouders die ruzie kregen om het gedrag van elkaars kinderen en werd er een aanhouding verricht wegens het hardhandig vastgrijpen van een luilakvierder door een boze bewoner.
Provincie:
Tag(s):