donderdag, 12. januari 2006 - 18:18

Geert Dales onderschrijft belang beheersing Friese taal bij politie

Korpsbeheerder Geert Dales van de Regiopolitie Fryslân noemt het zeer wenselijk dat politieagenten die in Friesland werken de Friese taal in ieder geval kunnen verstaan. Het Fries is een volwaardige rijkstaal, dus mensen hebben het volste recht zich daarvan te bedienen. Beheersing van het Fries is bevorderlijk voor de goede uitvoering van het politiewerk, omdat de taal een wezenlijk onderdeel is van de Friese samenleving.

Dales wil geen verplichting, maar wel een sterke aanmoediging van de kennis van het Fries. ‘Het kan natuurlijk zijn dat een burger een agent treft die het Fries niet spreekt of nog niet machtig is. Dan moet je daar pragmatisch mee om gaan. Iedere Fries spreekt immers ook Nederlands. Bovendien is het belangrijk dat burgers zeker weten dat een aangifte altijd goed op papier komt te staan. Dán op je strepen gaan staan kan ook wel eens in het nadeel van de burger zelf zijn.’

Woensdag wekte De Leeuwarder Courant, volgens de gemeente, in een artikel de indruk dat Dales de zaak niet serieus neemt. De korpsbeheerder distantieert zich van de teneur die uit de Leeuwarder Courant opstijgt. ‘Alsof ik de confrontatie met de provincie uit de weg zou gaan. Geen sprake van. Ik heb in het gesprek met de Leeuwarder Courant juist benadrukt dat ik mij ten volle bewust ben van de bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt en dat ik respect heb voor onze tweede rijkstaal. Niet voor niets heb ik er zelf voor gezorgd dat ik die taal 100% kan verstaan en van tijd tot tijd spreek ik ook Fries. En zo moet het ook bij de politie. Niet gedwongen, maar omdat je snapt dat dat erbij hoort.’

Artikel in het Fries
Provincie:
Tag(s):