maandag, 14. augustus 2006 - 23:59

Gooi uw vijverplanten niet in het oppervlaktewater!

Zwolle

Het Waterschap Groot Salland roept particulieren op geen vijverplanten in sloten, beken, rivieren, kanalen of stadsvijvers te gooien. De planten kunnen ervoor zorgen dat in korte tijd watergangen dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd.

Ieder jaar komt het voor dat burgers na een opknapbeurt van hun vijver, het teveel aan waterplanten, overigens met goede bedoelingen, uitzetten in het oppervlaktewater. Vaak zitten daar uitheemse of exotische planten bij die zich razendsnel vermenigvuldigen en zorgen voor grote overlast. De uitheemse planten groeien niet alleen snel, ze zijn ook moeilijk te verwijderen. De vijverplanten verdringen de normale inheemse vegetatie en kunnen de waterdoorvoer belemmeren.

Om deze ongewenste gevolgen te voorkomen, moeten gedumpte vijverplanten door het waterschap verwijderd worden. Het verwijderen, transporteren en composteren van de planten kost veel tijd en geld. Bovendien zijn bepaalde soorten waterplanten, bijvoorbeeld het Ongelijkbladig Vederkruid, in staat, om vanuit elk afgebroken stukje plant weer opnieuw uit te groeien. Daardoor is het mogelijk dat de plant zich over verschillende watergangen die met elkaar in verbinding staan, verspreidt. Dit maakt het verwijderen van deze vijverplanten een lastige zaak.

Tuin –en vijverbezitters worden daarom dringend verzocht om hun vijverplanten of delen daarvan in de gft-bak te gooien, in plaats van in buitenwater.

Exoot in Raalte
Zeer recent werd in Raalte-Noord het Ongelijkbladig Vederkruid aangetroffen. Dit is een uit de VS afkomstige exotische plant, die van nature niet in Nederland groeit. Het was voor het eerst dat deze exoot in het werkgebied van Groot Salland (West-Overijssel) werd aangetroffen. Op dit moment geeft de waterplant nog geen problemen voor de afwatering. Het waterschap en de gemeenten wachten af of verwijdering noodzakelijk is. Wel wordt zo min mogelijk water door betreffende vijvers en watergangen geleid, om het meespoelen van plantendelen te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):