dinsdag, 14. november 2006 - 17:30

Hoogezand-Sappemeer wil ‘Samenwerken aan Werk’

Hoogezand-Sappemeer

Met een ambitieus programma wil het college van B&W in Hoogezand-Sappemeer in 2007 325 mensen, die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, aan het werk helpen. In het kader van de actualisatie van het plan van aanpak Arbeidsmarktproject 2006 ‘Werken aan Werk’ heeft het college van de gemeente Hoogezand-Sappemeer ingestemd met het plan van aanpak Arbeidsmarkt 2007-2010 ‘Samenwerken aan Werk’ en dit met een positief advies voorgelegd aan de gemeenteraad.

De economie lijkt gunstig en daar wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer van profiteren. Dat het goed gaat blijkt onder andere uit de daling van 12% van het aantal bij het CWI ingeschreven niet-werkende werkzoekenden in 2005-2006. Ook aan de groeiende vraag om informatie door mensen die een eigen bedrijf willen starten en aan de verkoop van en opties op bedrijventerreinen, is te zien de we in een periode van economische vooruitgang verkeren.

Ondanks de genoemde daling met 12% is het percentage van de niet-werkende werkzoekenden met 11.9% (2536 personen) van de beroepsbevolking van Hoogezand (21307 personen) te hoog, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde van 7,5 %. Mensen die kunnen werken moeten werken. Het college wil de aanval op de hoge werkloosheid inzetten door zowel intern als extern de samenwerking te versterken tussen die partijen die werkzaam zijn op het snijvlak van onderwijs en werkgelegenheid. Daarmee wil het college 225 mensen vanuit de bijstand aan regulier werk helpen en 100 mensen een tijdelijke, gesubsidieerde baan bezorgen.

De eerste resultaten van de werkgeversbenadering in combinatie met de inzet van accountmanagers zijn enthousiasmerend. Successen zoals de bemiddeling van bijstandsgerechtigden naar het midden- en kleinbedrijf maar ook de opleidingstrajecten voor jongeren bij de bouw van het nieuwe AJC zijn reden om de vraaggerichte werkgeversbenadering met kracht voort te zetten.
Provincie:
Tag(s):