maandag, 18. september 2006 - 18:00

Landmacht oefent voor missie Bosnië

Ede

De Koninklijke Landmacht oefent van 18 tot en met 22 september in de omgeving van Ede en Lopik ter voorbereiding op de missie European Union Force 5 (EUFOR 5) in Bosnië. Ongeveer driehonderd militairen nemen deel aan deze oefening die de naam Lizard Prepare draagt. De militairen vertrekken medio oktober naar Bosnië en zullen daar zes maanden
verblijven.

De oefening speelt zich niet alleen af op kazernes en oefenterreinen, maar ook in steden en dorpen om de situatie in Bosnië zo realistisch mogelijk na te bootsen. Een Bulgaarse infanterie-eenheid en een Roemeense transporteenheid zullen de Nederlanders ondersteunen in Bosnië en nemen
daarom ook deel aan de oefening. De totale troepensterkte van EUFOR 5 bedraagt ongeveer zesduizend militairen, waaronder zo'n driehonderd Nederlandse militairen. Deze militairen zijn afkomstig van 13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot en 1 Logistieke Brigade, die gelegerd is op diverse kazernes op de Veluwe.

De taak van de grootste groep Nederlandse militairen is zorgen voor de instandhouding van een veilige leefomgeving in Bosnië. Dit doen zij door samen met de plaatselijke autoriteiten onder meer actief de inzameling van wapens en munitie ter hand te nemen en de illegale houtkap op te
sporen en te bestrijden (Normal Framework Operations). De militairen van 1 Logistieke Brigade nemen de logistieke ondersteuning van alle Nederlandse militairen in het missiegebied voor hun rekening. Hierbij moet worden gedacht aan transport, voeding, onderhoud en herstel.
Provincie:
Tag(s):