woensdag, 17. mei 2006 - 12:09

Mijn op scherp

Groesbeek

Dinsdagochtend kwam de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) voor een spoedklus naar Groesbeek nadat daar een mijn die op scherp stond was aangetroffen. Tijdens het bouwrijp maken van een perceel aan de Hulsbroek werd dinsdag-ochtend een brisantmijn aangetroffen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

In verband met de toestand van de mijn werd, in overleg tussen gemeente, opdrachtgever en hulpverleningsdiensten, de EOD gewaarschuwd. In afwachting van hun komst werd nog een tweede mijn gevonden.

De omgeving is door agenten ontruimd en afgezet waarna de EOD de mijnen ter plekke heeft gesprongen.
Provincie:
Tag(s):