dinsdag, 23. mei 2006 - 8:09

Opening van Dierenweide

Groessen

De Dorpsraad Groessen en de gemeente Duiven openen op 31 mei aanstaande om 16.30 uur het gerenoveerde terrein aan de Tempelstraat in Groessen (Dierenweide). Het is het eerste grote project van de Dorpsraad Groessen om in samenwerking met de gemeente voor het terrein een andere invulling te geven.

Naast de gemeente is er overleg geweest met het Water-schap Rijn en IJssel, basisschool en het kerkbestuur in Groessen, bedrijfsleven en het AOC in Doetinchem (stageopdracht studenten).

Het terrein is gerenoveerd en is nu voor vele doeleinden te gebruiken voor de inwoners uit Groessen. Er kan op het veldje gymnastiekles worden gegeven voor de leerlingen van de basisschool. De speelvoorzieningen voor de plaatselijke jeugd tot 12 jaar zijn verbeterd en ouders kunnen op de nieuw geplaatste banken rustig toezicht houden.

Ook kan het terrein voor de gemeenschap uit Groessen gebruikt worden voor kleinschalige evenementen zoals een buurtbarbeque, braderie of in de toekomst muziekuitvoeringen.

De watergang op het terrein is zodanig aangepast dat de mogelijkheid bestaat om aan de verlaagde oever biologieles in de praktijk te geven voor de basisschool leerlingen. De paden zijn opnieuw aangelegd en sluiten goed aan bij de paden-structuur van het dorp. In verband met de sociale veiligheid is op het terrein verlichting aangebracht. Het beplantingsplan met bomen, heesters en vaste planten maakt het geheel compleet.

Naast de renovatie van het terrein wordt ook het naast-gelegen kerkpad verbeterd en van verlichting voorzien, zodat er een betere aansluiting komt voor voetgangers naar de kern.

Het nieuwe gerenoveerde terrein is een aanwinst voor het dorp en is dankzij de inspanning van de dorpsraad Groessen gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):