woensdag, 15. februari 2006 - 12:50

Prijsuitreiking nationale groenprijs in Zwolle

Zwolle

In 2005 is Zwolle tijdens de nationale groencompetitie Entente Florale verkozen tot groenste stad van Nederland. Wie in 2006 de winnaar wordt zal op 11 oktober bekend worden gemaakt. Op initiatief van wethouder Peter Pot van de gemeente Zwolle en met de instemming van de organisatie vindt op die datum dit jaar de prijsuitreiking plaats in het Ecodrome in Zwolle. Een mooi moment om ook anderen dan de juryleden de groenste stad van Nederland te tonen.

Jaarlijks strijden diverse gemeenten met hun openbaar groenbeleid in de Entente Florale competitie voor de titel 'groenste stad' of 'groenste dorp' van Nederland. De drie best beoordeelden in zowel de categorie dorpen en kleine steden (< 15.000 inw.) als de categorie steden en grote dorpen (> 15.000 inw.) worden geëerd met een bronzen, een zilveren of een gouden ster met bijbehorende geldprijs. De prijzen worden uitgereikt door de Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Visserij.

Zwolle heeft als winnende stad het speciale bord van Entente Florale na de prijsuitreiking onder haar plaatsnaambord geplaatst. Ook heeft Zwolle de juryroute als Entente Florale fietsroute uitgegeven, die bij het informatiecentrum van de gemeente verkrijgbaar is.

Zwolle neemt het als groenste stad van Nederland deze zomer op tegen winnaars van overige Europese landen. Op dit moment wordt hard aan de juryroute en de presentatie gewerkt.

Het groen in het verstedelijkte gebied komt steeds meer in de belangstelling. Tal van wetenschappelijke publicaties onderstrepen het belang van het groen in de directe woonomgeving voor welzijn en welbevinden van de mens.

Op woensdag 1 februari 2006 ondertekenden het Rijk en de 31 grote steden een intentieverklaring die de samenwerking tussen het Rijk en de steden regelt. Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening, Milieubeheer (VROM) ondertekenden de verklaring met de voorzitter van de G27- steden, burgemeester Meijer van Zwolle, en wethouder Van Kleef uit Utrecht namens de G4-steden.

Het ligt in de bedoeling dat 2,5 miljoen euro voor het hele land wordt ingezet op een manier die vergelijkbaar is met ‘Onze buurt aan Zet’, waarbij burgerinitiatieven snel beloond worden.
Provincie:
Tag(s):