woensdag, 11. oktober 2006 - 17:15

Scholenverkeersveiligheidsplan

Winschoten

Het College van B&W van de gemeente Winschoten heeft 3 oktober besloten het Scholenverkeersveiligheidsplan vast te stellen. In dit plan zijn twee trajecten opgenomen: traject 1 omvat het beter herkenbaar laten zijn van de schoolomgeving.
Hiertoe is in samenwerking met basisscholen voor elke bbasisschool een scholenverklikkerspakket samengesteld.
Dit pakket wordt komende tijd bij elke basisschool gerealiseerd.

Traject 2 omvat fysieke maatregelen bij basisscholen. Hiermee zijn forse investeringen gemoeid. Komende maanden zullen gebruikt worden om deze maatregelen inclusief financiën per school nader uit te werken.Het College van B&W heeft 3 oktober besloten het Scholenverkeersveiligheidsplan vast te stellen.

In dit plan zijn twee trajecten opgenomen: traject 1 omvat het beter herkenbaar laten zijn van de schoolomgeving.
Hiertoe is in samenwerking met basisscholen voor elke basisschool een scholenverklikkerspakket samengesteld.
Dit pakket wordt komende tijd bij elke basisschool gerealiseerd.
Traject 2 omvat fysieke maatregelen bij basisscholen. Hiermee zijn forse investeringen gemoeid. Komende maanden zullen gebruikt worden om deze maatregelen inclusief financiën per school nader uit te werken.
Provincie:
Tag(s):