vrijdag, 24. maart 2006 - 8:08

'School voor de Toekomst'

Eindhoven

In het kader van haar nieuwe energiebesparingprogramma vroeg de gemeente het Eindhovense onderwijs nieuwbouwprojecten aan te dragen voor de pilot ‘School voor de Toekomst’. Het Novalis College besloot daarom ter vervanging van twee verouderde locaties twee varianten te laten uitwerken: een conventionele nieuwbouw en een vernieuwende variant. Gezien de antroposofische grondslag van de school, sloot de pilot uitstekend aan bij de doelstelling van de vrije school.

Voor een groot deel van het gebouw is een milieuvriendelijke en duurzame houtskeletbouw gebruikt. Daarnaast is voor de muren en plafonds gekozen voor leemstucwerk en wordt het gebouw opgetrokken uit hergebruikte bakstenen. Ook zijn in de bouw diverse milieuvriendelijke afwerkingen gebruikt. Winst wordt gehaald uit het feit dat het gebouw dankzij zonnepanelen voor een groot deel in de eigen energiebehoefte kan voorzien. Daarnaast is het pand aangesloten op een bron voor warmte-koude-opslag, waardoor het veel minder gas verbruikt en tevens voorzien is van koeling. Dankzij de medewerking van veel partijen, maar vooral het schoolbestuur en de gemeente, is de pilot succesvol uitgevoerd.

Naast de positieve bijdrage aan het klimaatbeleid en het verhogen van het comfort in de school, is het educatieve element van belang. De leerlingen worden niet alleen in theorie gewezen op het nut van klimaatmaatregelen, maar worden er dagelijks mee geconfronteerd. Het nieuwe schoolgebouw wordt medio maart opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):