woensdag, 8. november 2006 - 10:10

Stemmen bij benzinestation langs de A2

Breukelen

Breukelen heeft als eerste gemeente het initiatief genomen om het Shell station in Breukelen aan de A2 (richting Amsterdam) in te richten als officieel stemlokaal voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2006. In het kader van klantgericht werken wil de gemeente Breukelen het voor de kiezers makkelijker maken om hun stem uit te brengen.

Voor een moderne democratie is het van essentieel belang dat een hoog percentage van de bevolking haar stem uitbrengt om zo de politieke koers van een land te sturen. Het is gebleken dat voor veel werkende mensen de openingstijden van de stemlokalen of de locatie van het aangewezen stemlokaal worden aangegrepen als argument om niet te gaan stemmen. Daarom komt het stemlokaal naar de reizende mens toe, tussen Utrecht en Amsterdam.

Voor inwoners van Breukelen geldt dat zij in elk stemlokaal in Breukelen terecht kunnen met hun stembiljet zoals thuis ontvangen.

Voor inwoners van buiten de gemeente Breukelen geldt dat als zij in een andere gemeente, en dus ook langs de A2, willen stemmen, zij een kiezerspas moeten hebben. Zo’n kiezerspas verkrijgt u door met uw stempas / oproepingskaart naar uw eigen gemeentehuis te gaan. Daar wordt de stempas / oproepingskaart omgezet in een keizerspas.
Let op, het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 2006
Provincie:
Tag(s):