zaterdag, 18. februari 2006 - 15:00

Varen in het Land van Turf en Honing

Groningen

Donderdag presenteren de drie noordelijke provincies en een aantal toeristische partijen uit Noordwest Duitsland de brochure "Grenzeloos varen". Een grote overzichtskaart en de verschillende deelkaarten die in de brochure staan, geven in een oogopslag de grenzeloze vaarmogelijkheden van Noord-Nederland en Noord-Duitsland weer. Naast havens en aanlegplaatsen, staan ook de vele interessante bezienswaardigheden waar de vaartoerist een bezoek aan kan brengen op de kaarten vermeld.

In de brochure worden de belangrijkste vaargebieden tussen het Friese Merengebied en het Duitse Eemsgebied als één samenhangend geheel gepresenteerd. Het Eemsgebied, Ost Friesland, Groningen, Drenthe en Friesland komen daarbij aan bod met een aantal routes, waaronder de Drie-provinciënroute en de Turfroute.

Het vaargebied in Noord-Nederland en Noord-Duitsland is voor een groot deel gebaseerd op de ontwikkeling van veenvaarten voor de waterrecreatie. In Zuidoost Friesland, Drenthe, Groningen en Noordwest Duitsland zijn uitgestrekte veengebieden ontgonnen. Het stelsel van vaarwegen dat door de veenontginning is ontstaan is nu voor een belangrijk deel de basis voor de recreatievaart.

Ook in de provincie Groningen zijn in de afgelopen jaren veel vaarten en kanalen hersteld ten behoeve van de vaarrecreatie. Sinds februari 2005 werkt de provincie aan de uitvoering van het project "Van Turfvaart naar Toervaart". Dit project omvat onder andere het weer bevaarbaar maken van het kanalenstelsel tussen het Zuidlaardermeer, Hoogezand en Bareveld. Uiteindelijk moet het in 2008 mogelijk zijn om vanaf het Zuidlaardermeer naar Oost-Groningen te varen, en vice versa.
Provincie:
Tag(s):