vrijdag, 27. april 2007 - 13:32

Amsterdam scherpt veiligheid Noord/Zuidlijn aan

Amsterdam

De veiligheid van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam wordt verder aangescherpt. Met aanvullende maatregelen wordt de mogelijkheid om in geval van een brand te kunnen vluchten verbeterd. Het gaat om speciale verlichting rond de vluchtdeuren en langs het vluchtpad, overdruk in trappenhuizen en nooduitgangen en een goede beheersorganisatie. Deze aanvullingen op de veiligheid van de nieuwe metro komen voort uit het advies van de nationale Commissie Tunnelveiligheid.

Deze commissie heeft haar advies uitgebracht omdat de gemeente een bouwvergunning heeft aangevraagd voor het maken van de tunnels van de Noord/Zuidlijn. De commissie schrijft in haar advies waardering te hebben voor de Amsterdamse aanpak om voldoende veiligheid te realiseren in de nieuwe metrolijn met het Safe Haven-principe.

Dit principe komt erop neer dat een metrovoertuig in problemen altijd doorrijdt naar het eerstvolgende station waar alle faciliteiten aanwezig zijn om de reizigers zo snel mogelijk te evacueren. De commissie schat de kans dat een brand of een andere calamiteit zich in een metrovoertuig voordoet echter groter in dan de gemeente. De commissie vindt daarom dat de gemeente extra maatregelen moet nemen om de vluchtmogelijkheden te verbeteren.

Binnen het huidige ontwerp ziet de commissie verbetermogelijkheden bij
de toegang, de overdruk en de ventilatie. Deze verbeteringen beperken de effecten van een brand. De gemeente zal deze verbeteringen overnemen in het ontwerp. Naast het advies om de vluchtmogelijkheden verder te verbeteren, neemt de gemeente ook het advies van de commissie over om de kans op een zeer ernstig ongeluk te herberekenen.

Volgens de door de gemeente gehanteerde rekenmethode blijft de kans op een ongeluk binnen de huidige normen. Deze rekenmethode is vaker toegepast bij grootschalige projecten (o.a. de Hogesnelheidslijn en de tunnels van de Betuweroute) en past binnen de huidige wet- en regelgeving.

De commissie baseert haar advies ook op de huidige wet- en regelgeving, maar realiseert zich dat als gevolg van voortschrijdend inzicht over het optreden bij calamiteiten of ongelukken die regelgeving oortdurend aan verandering onderhevig is. De herberekening zal geschieden op basis van de nieuwste inzichten.

Amsterdam zal het advies ook bespreken met de Vereniging de Bovengrondse. Dit vloeit voort uit de afspraken die de gemeente en de vereniging eind vorig jaar hebben gemaakt over de veiligheid van de Noord/Zuidlijn.
Provincie:
Tag(s):