vrijdag, 6. april 2007 - 14:47

Archeologisch onderzoek in Ekehaar

Ekehaar

In verband met de bouw van nieuwe woningen in het plan De Hoven in Ekehaar, heeft het bureau ARC in opdracht van de gemeente Aa en Hunze op de oude es een archeologisch sleuvenonderzoek uitgevoerd. Het esdek is hier ongeveer 60 centimeter dik en vormt een beschermlaag bovenop het prehistorisch maaiveld. Eventuele bewoningssporen uit de prehistorie kunnen dan nog in tact zijn.

De locatie valt net buiten het gebied dat in de Middeleeuwen bewoond was. Met een kraan zijn drie sleuven van vier meter breed gemaakt. De archeoloog gaat er vervolgens met de schop achteraan om de sporen -veelal verkleuringen in de bodem- verder te onderzoeken. Van de sleuven worden tekeningen (en foto's) gemaakt, met daarin weergegeven alle relevante sporen. Het verslag van het onderzoek en de resultaten worden in een rapport vastgelegd en door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten in een centrale database opgeslagen. De daarop geslagen informatie vormt weer de bron voor toekomstig onderzoek.

De verwachting om sporen aan te treffen was in dit geval hoog. Van het esdek was minstens 20 centimeter ongeroerd. Bovendien bleek het prehistorisch maaiveld ook nog gaaf. Hoewel er geen duidelijke structuren zijn te zien en geen vondstmateriaal is aangetroffen dat op een bewoningsplek duidt, is wel duidelijk dat het gebied gebruikt is geweest in de prehistorie, waarschijnlijk voor de landbouw.

Tijdens het onderzoek hebben de kinderen van OBS 'De Flint' een bezoek gebracht aan de locatie. Met veel interesse werd geluisterd naar de toelichting die werd gegeven. Vanuit de gemeente werd verteld waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd en de archeologe lichtte de methode van het onderzoek toe. Een van de leerlingen vertelde over een vondst die hij zelf had gedaan. Daarna kwamen nog enkele leden van de Drents Prehistorische Vereniging en de Werkgroep Bewoningsgeschiedenis Broekstreek een kijkje nemen.
Provincie:
Tag(s):