dinsdag, 13. februari 2007 - 11:33

Café 't Orgeltje voor een jaar dicht

Utrecht

Burgemeester Brouwer heeft besloten dat Café 't Orgeltje (Predikherenstraat 5) voor een jaar gesloten blijft. Ook de vergunningen van de exploitant om een horecabedrijf te mogen runnen zijn ingetrokken. Met deze maatregelen wil de burgemeester definitief een eind maken aan de handel in drugs in en vanuit het café.

De burgemeester heeft deze maatregelen genomen omdat haar gebleken is dat al geruime tijd in en vanuit het café op grote schaal werd gehandeld in harddrugs en softdrugs. Tijdens een politie-inval in de nacht van 2 op 3 februari jongstleden bleek dat bezoekers van het café in het bezit waren van grote hoeveelheden harddrugs (cocaïne en crack) en softdrugs (wiet en hasj). Met behulp van cameratoezicht is geconstateerd dat er vanuit het café werd gehandeld in harddrugs. 't Orgeltje stond bij kopers van en handelaren in verdovende middelen bekend als een verkooppunt.

Het is de bedoeling dat met sluiting voor publiek voor één jaar de gang naar het café en de bekendheid van het pand in kringen van handelaren en gebruikers definitief doorbroken wordt. Sluiting van het café is ook belangrijk voor het terugdringen van de overlast in de buurt. Het vraagt van buurtbewoners, gemeente en politie namelijk veel inzet om de buurt leefbaar te houden.
Provincie:
Tag(s):