dinsdag, 13. februari 2007 - 9:20

De Marne gaat wegen inspecteren

De Marne

In gemeente De Marne zijn alle wegen opgedeeld in wegvakken en wegvakonderdelen. Deze gegevens zijn opgenomen in een computer-programma met de daarbij behorende gegevens zoals verhardingssoort, lengte, breedte, oppervlakte en jaar van aanleg.

De inspecteurs van de wegen maken gebruik van deze gegevens bij de wegeninspectie. Zij gebruiken een systeem waarin normen zijn vastgelegd.

Alle wegvakonderdelen zoals wegen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen worden afzonderlijk geïnspecteerd. Bijvoorbeeld op kuilen en spoorvorming. De resultaten uit de inspecties worden in een systeem ingevoerd aan de hand waarvan de bepaald kan worden hoe lang de weg nog mee kan.

Hier van uitgaande wordt een plan opgesteld welke dient als één van de uitgangspunten voor het opstellen van het wegonderhoud. Door een wegeninspectie uit te voeren houden we nauwkeurig de achteruitgang van de wegen in de gaten en kan er, indien nodig, tijdig worden ingegrepen.
Provincie:
Tag(s):