vrijdag, 12. januari 2007 - 15:27

Doorbraak voor recreatie in de Veluwe

Veluwe

Met het indienen van 12 concrete uitbreidingsplannen van recreatiebedrijven op de Veluwe is een doorbraak bereikt op het gebied van de ontwikkeling van recreatie op de Veluwe.Voor de zomer van 2007 wordt een besluit genomen over welke plannen daadwerkelijk door kunnen gaan.

Met de uitvoering van deze plannen wordt een belangrijke doelstelling gehaald, namelijk uitbreiding van recreatiebedrijven op de Veluwe.

Vrijdag 19 januari aanstaande wordt tijdens een persbijeenkomst op Camping ’t Schinkel in Hoenderloo een toelichting gegeven op de uitbreidingsplannen. De plannen zijn ingediend bij de betreffende gemeenten in het kader van het provinciale project Groei en Krimp.

Tevens zal gedeputeerde Van Diessen de nieuwe adviescommissie ‘Ontwikkeling verblijfsrecreatie op de Veluwe’ installeren. Deze commissie beoordeelt samen met provincie en gemeenten de uitbreidingsplannen. Van Diessen noemt Groei en Krimp ‘een geweldige kans voor Gelderland om zowel recreatie als economische ontwikkeling te combineren met natuurbehoud’.

Het provinciale project Groei en Krimp heeft tot doel om aan recreatiebedrijven uitbreidingskansen te geven. Zodanig dat de natuur er niet door geschaad wordt. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besloten op 26 september om een inschrijving te openen voor groeiplannen op de Veluwe.

Alle ondernemers op de Veluwe die in aanmerking komen voor groei, hebben een brief ontvangen van de provincie over dit besluit. Inmiddels zijn er nu 12 plannen aangemeld. Jaarlijks zal een inschrijving starten in het kader van Groei en Krimp (indien er voldoende is gekrompen).
Provincie:
Tag(s):