donderdag, 1. februari 2007 - 16:39

Fusie Nuon en Essent

Regio

De voorgenomen fusie van Essent en Nuon lijkt een logische stap als gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de energiemarkt, zo stelt Gelders gedeputeerde Dijkstra in een eerste algemene reactie. Verantwoordelijk gedeputeerde Dijkstra: “Energieleverantie wordt meer en meer in de (Noordwest-) Europese context geplaatst.

Je moet een bepaalde schaalgrootte hebben in deze geliberaliseerde energiemarkt om een strategische positie in te nemen. Voor de lange termijn is dat van belang voor de gehele Nederlandse energievoorziening. Voorziening- en leveringszekerheid is van enorm belang voor de burger en de voorgenomen fusie kan daaraan een bijdrage leveren. Dat neemt niet weg dat er bij ons nog meerdere punten zijn waarop vragen leven.

Bijvoorbeeld hoe de NMa om zal gaan met de vraag of er eventueel klanten moeten worden afgestoten en wat dat vervolgens betekent. Hoewel de grootaandeelhouders de afgelopen maanden zijn geïnformeerd over de voorgenomen fusie betekent dit nu niet dat de fusie al een “gelopen race� is.�

De provincie Gelderland neemt pas een definitief standpunt in c.q. besluit over de voorgenomen fusie nadat een uitgewerkt fusievoorstel is voorgelegd waarin ook verschillende Gelderse aandachtspunten door de fusiepartners zijn beantwoord. Het fusievoorstel zal behandeld worden in een openbare Statenvergadering. Dit zal op z’n vroegst rond de zomer zijn. Dit betekent dat de komende maanden benut zullen worden voor een gedegen analyse van de stukken.

De provincie Gelderland heeft KMPG verzocht om in de komende periode een onderzoek te doen naar de financiële aspecten verbonden aan de voorgenomen fusie, waaronder het waarderingsvraagstuk. Advocatenkantoor Stibbe onderzoekt nog een aantal juridische aspecten. De oordeelsvorming van de provincie zal mede gebaseerd worden op die adviezen.

De provincie is op dit moment grootaandeelhouder in Nuon met 44%. In de nieuwe gefuseerde situatie zou dit 20% zijn.
Provincie:
Tag(s):