dinsdag, 23. januari 2007 - 8:56

Gemeente Rotterdam investeert in armoedebestrijding

Rotterdam

De gemeente Rotterdam investeert de komende jaren bijna 14 miljoen euro in het bestrijden van armoede. Hierbij ligt de nadruk op het verhogen van het aantal gebruikers en een efficiëntere uitvoering van de Bijzondere Bijstand en samenwerking met diverse organisaties in de stad zoals het Rotterdamse armoede netwerk ROTAN.

Daarnaast gaat Rotterdam samen met de gemeente Amsterdam onderzoek doen naar armoedecultuur. Centraal in het beleid staan de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de zelfredzaamheid van de Rotterdammer. Armoedebestrijding is één van de prioriteiten van het sociale beleid van het Rotterdamse college.

Meedoen is het sleutelwoord in Rotterdam. Het college vindt dat elke inwoner moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het voorkomen en bestrijden van armoede. Armoede verhindert een normale en wenselijke deelname aan het maatschappelijk leven en vergroot de kans dat inwoners en hun kinderen in een sociaal isolement terecht komen. De komende vier jaar trekt het college daarom 13.75 miljoen euro uit voor maatregelen die de armoede moeten bestrijden.

Het Rotterdamse beleid richt zich op alle Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De gemeente wil mensen met financiële problemen uit de gevarenzone halen en zorgen dat zij financieel weer op eigen benen kunnen staan. Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen geen gebruik maken van voorzieningen waar ze recht op hebben. Daarom wil het college de komende vier jaar het aantal gebruikers van de Bijzondere Bijstand vergroten van 50% naar 60%.
Provincie:
Tag(s):