zaterdag, 10. februari 2007 - 21:17

Naftagas vrijgekomen bij lekkage Sabic

Nuenen

Omstreeks 19.00 uur zaterdagavond is er een lek ontstaan aan een pijpleiding van petrochemischbedrijf Sabic langs de A2 ter hoogte van de kern Maarheeze in de gemeente Cranendonck. De leiding, die zich in een weiland bevindt transporteerde nafta, een benzine-achtig product. De vloeibare nafta is door de hoge druk in de leiding in de lucht gespoten en daar verneveld. Zo ontstond er een geurwolk, die zich in de richting van de woonwijk De Laar bewoog.

Naftagas is een mengsel van koolwaterstoffen, dat ontstaat bij het destilleren van ruwe olie. Het kan gebruikt worden propeen en etheen te maken.

Meteen na het voorval is een noodstop uitgevoerd, waardoor de leiding buiten gebruik werd gesteld. Omwille van de geuroverlast en uit voorzorg – omdat op dat moment ter plaatse niet volledig duidelijk was welk product was vrijgekomen – heeft de brandweer een 150-tal mensen in de wijk en een woonwagencentrum geëvacueerd naar een nabij gelegen multifunctioneel complex.

Een dertigtal mensen klaagde over prikkelende luchtwegen dan wel ogen. Na controle konden ze zelfstandig en zonder verder noodzakelijke behandeling naar het opvangcentrum. Op geen enkel moment is er sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid. Mochten er toch nog mensen zijn met klachten aan luchtwegen of ogen, dan kunnen zij zich in verbinding stellen met de huisarts

Omstreeks 22:15 uur konden de omwonenden terug naar huis. Dezelfde avond nog zijn de saneringswerken begonnen, bestaande uit het afgraven van de vervuilde grond. De reparatiewerken aan de pijpleiding zullen in de komende dagen worden doorgevoerd.
Provincie:
Tag(s):