donderdag, 6. december 2007 - 16:29

Nieuwe ambulancepost bij Orbis Medical Park

Sittard-Geleen

Op het terrein van de nieuwbouw van Orbis Medical Park, waar onder andere het nieuwe Maaslandziekenhuis zal verrijzen, wordt een nieuwe post voor de ambulancevoorziening van de GGD Zuid Limburg gebouwd. Vanaf het moment dat het ziekenhuis wordt geopend zal ook deze post in gebruik worden genomen.

De huidige locatie in Geleen is in de loop der jaren minder geschikt geworden vanwege de decentrale ligging en het steeds drukker wordende verkeer. Het bouwterrein van Orbis Medical Park biedt voldoende ruimte om een ambulancepost onder te brengen en daar maakt de GGD Zuid Limburg gebruik van. Er zijn namelijk belangrijke voordelen aan deze locatie verbonden.

De centralere ligging in de Westelijke Mijnstreek is gunstiger wat betreft de wettelijke aanrijtijden. Daarnaast is de infrastructuur rondom het ziekenhuis helemaal gericht op een vlotte aan- en afvoer van patiënten. Ook de synergie die ontstaat, omdat deze uitrukpost vlak bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis komt te liggen, is een voordeel. Dit houdt concreet in dat medewerkers van de spoedeisende hulpverlening vanuit eenzelfde locatie werken, lijnen onderling hierdoor korter worden en de samenwerking dus efficiënter. De ambulancepost biedt ruimte aan 30 medewerkers en maakt gebruik van zes ambulances.
Provincie:
Tag(s):