maandag, 12. februari 2007 - 16:09

Nijmeegse scholieren voor een dag raadslid

Nijmegen

Vmbo-scholieren van de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG) zijn op woensdag 14 februari voor even raadslid bij de gemeente Nijmegen. Het project Wegwijs op het gemeentehuis laat jongeren zien hoe gemeentelijk beleid tot stand komt.

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) en het NSG voeren het programma uit. De gemeente Nijmegen subsidieert het project. Het gaat om een pilotproject waaraan 80 vmbo-scholieren van het NSG deelnemen.

Tijdens een intensieve dag gaan de leerlingen in het stadhuis de confrontatie aan met lokale politici, ambtenaren en belangenorganisaties. De leerlingen bedenken concrete plannen met als thema ‘De Gezonde Stad’. Aan het eind van de Wegwijsdag nemen de deelnemers in een jeugdraadsvergadering een democratisch besluit over een project dat mag worden uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor een bedrag van 1250 euro beschikbaar.

Het ‘werkprogramma’ duurt van 09.00 tot 16.00 uur. Aansluitend vindt de jeugdraadsvergadering plaats in de raadzaal. Deze vergadering duurt tot 18.00 uur.

Voorzitter van de jeugdraadsvergadering is plaatsvervangend voorzitter van de Nijmeegse gemeenteraad Renate Bos. Wethouder Lenie Scholten (Zorg & Welzijn, Jeugd, Integratie & Emancipatie) overhandigt symbolisch het bedrag van 1250 euro aan het winnende project. Net als de gewone raadsvergaderingen is deze jeugdraadsvergadering openbaar.

Door Wegwijs op het gemeentehuis krijgen jongeren op realistische wijze inzicht in de werking van de lokale politiek. Dat moet leiden tot meer betrokkenheid van de jongeren bij de gemeente en de lokale politiek. Het programma past in de doelstelling van de gemeente Nijmegen om jongerenparticipatie te bevorderen.
Provincie:
Tag(s):