maandag, 15. januari 2007 - 15:17

'Niveau bouwtoezicht moet beter'

Amsterdam

Het gemeentebestuur van Amsterdam neemt de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over het Bos en Lommerplein getiteld ‘Gebroken hart’ in hoofdzaak over. De conclusie dat het bouwtoezicht beter moet bij zowel de marktpartijen als de overheid staat daarin centraal. 'Amsterdam is hier al mee begonnen en zal de komende tijd de organisatie van het bouwtoezicht verder tegen het licht houden', aldus de gemeente maandag in een reactie.

Amsterdam heeft aangekondigd nog voor het zomerreces 2007 met een plan van aanpak komen. Ook vindt Amsterdam dat er in de toekomst bij bouwprocessen één duidelijke eindverantwoordelijke hoofdconstructeur moet zijn.

'Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft vandaag met veel waardering het rapport van de Onderzoekscommissie Bos en Lommerplein uit handen van voorzitter Margreeth de Boer in ontvangst genomen. De commissie heeft in opdracht van het stadsbestuur de rol van de overheid tijdens het bouwproces nader bekeken. Maar de commissie benadrukt dat de primaire verantwoordelijkheid voor een goed bouwproces bij de markt ligt', schrijft de gemeente.

'Naar nu blijkt hebben de recente ontwikkelingen in de bouwwereld ertoe geleid dat het zelfregulerende vermogen van de bouwwereld - vooral als het gaat om het toezicht op de goede uitvoering van complexe bouwprojecten - niet van voldoende niveau is. Beter toezicht van de overheid op dit soort bouwprojecten is mede daardoor noodzakelijk. Gemeentelijk toezicht bij een bouwproces zal de veiligheid overigens ook in verbeterde vorm nooit voor 100% kunnen garanderen', aldus de gemeente.

Amsterdam stelt dat de gemeente zelf aan de verbetering van het toezicht en de samenwerking met de stadsdelen het nodige kan doen, maar verbetering van landelijke en Europese regelgeving is ook noodzakelijk. Vandaar dat de gemeente de aanbevelingen van de commissie richting de Rijksoverheid ondersteunt.

De gemeente staat achter het door VROM aangekondigde onderzoek naar zelfregulering in de bouw. De bouw krijgt op die manier de gelegenheid haar eigen verantwoordelijkheid beter in te vullen. De kans daarop zal groter zijn naarmate de aansprakelijkheid van die bouwwereld voor fouten scherper in beeld wordt gebracht. Delen van de toetsing en inspectie kunnen door private partijen worden uitgevoerd. In het buitenland komt dit op grotere schaal voor dan in Nederland.

In Amsterdam is de aanvrager van een bouwvergunning voortaan verplicht om bij meervoudig complexe bouwprojecten een integraal beeld te geven van de wijze waarop het plan constructief ontworpen en berekend wordt. De verdere uitwerking van de constructies zal vervolgens binnen dit totaalbeeld moeten plaatsvinden. Bij de ontwikkeling van het complex aan het Bos en Lommerplein was dit nog niet het geval.
Provincie:
Tag(s):