maandag, 26. februari 2007 - 9:21

Onderzoek naar woonwensen inwoners Fryslân

Friesland

Komend voorjaar voert de provincie Fryslân, in samenwerking met 29 Friese gemeenten en diverse woningbouwverenigingen, een grootschalig onderzoek uit naar de woonwensen van de inwoners van Fryslân. Op Schiermonnikoog en Vlieland wordt geen onderzoek uitgevoerd. Eind maart ontvangen ruim 73.000 huishoudens een enquête in de bus over hun woonsituatie.

Het onderzoek moet een actueel beeld geven van hoe de mensen wonen, wat ze van hun woning en woonomgeving vinden, welke verhuisbewegingen en verhuismotieven er in de afgelopen jaren geweest zijn en wat de woonwensen van mensen met verhuisplannen zijn. “We hebben daarbij speciale aandacht voor starters en ouderen. Wij willen dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen en dat er dus ook naar de wensen van deze groepen wordt geluisterd. Ook zij moeten voldoende aan bod komen op de woningmarkt,� aldus gedeputeerde Anita Andriesen.

De uitkomsten van het onderzoek worden door provincie, gemeenten en woningbouw-verenigingen gebruikt om hun woningbouwprogramma’s en herstructureringsplannen kwalitatief af te stemmen op de (lokale) woonwensen en woningmarktsituatie. In 2003 en 1998 is eveneens onderzoek gedaan naar de woonwensen.
Provincie:
Tag(s):