woensdag, 14. februari 2007 - 14:53

Reparatie vennootschapsbelasting krijgt steun senaat

Den Haag

De Eerste Kamer heeft dinsdag 13 februari 2007 ingestemd met een reparatie van de Wet op de vennootschapsbelasting om misbruik tegen te gaan. Het gaat om het tegengaan van onbedoelde mogelijkheden om te schuiven met verliezen en winsten tussen moederbedrijf en dochter(s) buiten Nederland.

Onder druk van de fracties van CDA en VVD zegde minister Zalm van Financiën toe dat bij de uitvoering de mogelijkheid van tegenbewijs wordt toegelaten als het kennelijk onredelijk zou zijn om dit niet te doen. Ook achtte hij het mogelijk de hardheidsclausule eventueel toe te passen.

Senator Essers (CDA) kreeg de toezegging dat Financiën een nadere studie zal verrichten naar de mogelijkheid om belastingheffing bij bedrijven 'rechtsvorm neutraal' te gaan heffen. Minister Zalm voorspelde dat de uitkomst wel eens kan zijn dat er niet meer geschoven kan worden tussen vestigingen in verschillende landen, maar dat de plaats van vestiging beslissend zal worden. De minister ontkende dat er al veel gebruik is gemaakt met het 'lek' in de wet dat nu wordt gedicht.
Categorie:
Tag(s):