dinsdag, 11. december 2007 - 8:43

Start medische heroïne-behandeling in Arnhem

Arnhem

IrisZorg start in samenwerking met de gemeente Arnhem eind 2007 met medische heroïnebehandeling voor een specifieke groep chronisch verslaafden. In een aantal grote steden wordt deze behandeling al jaren gegeven, met veel succes. Onderzoek leert dat de gezondheid van deze cliënten flink verbetert terwijl de overlast die zij veroorzaken sterk vermindert.

Donderdag 13 december om 16.00 uur wordt de Medische Heroïne Unit op het terrein van Ziekenhuis Rijnstate officieel geopend door wethouder Barth van Eeten en Don Olthof, voorzitter Raad van Bestuur IrisZorg.

Medische heroïnebehandeling wordt al bijna tien jaar door het Rijk in verschillende steden als experiment uitgevoerd. De behandeling bestaat uit het onder streng medisch toezicht verstrekken van heroïne en methadon in combinatie met psychosociale hulp en steun bij maatschappelijke integratie.

Inmiddels heeft ook Arnhem van het Rijk toestemming gekregen om medische heroïnebehandeling aan te bieden. De gemeente Arnhem, IrisZorg (instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang) en Alysis Zorggroep, waar Ziekenhuis Rijnstate onder valt, zijn aan de slag gegaan met de uitvoering van het project.

De heroïnebehandeling wordt uitgevoerd vanuit een semi-permanent gebouw op het terrein van Ziekenhuis Rijnstate. De unit is gelegen tussen de oude verpleegstersflat aan de Wagnerlaan en de daarachter gelegen parkeergarage.

De gemeente en IrisZorg hebben er voor geijverd om de heroïnebehandeling bij het ziekenhuis te laten plaatsvinden, vanwege de directe mogelijkheden om ook andere gezondheidszorg aan de doelgroep te bieden. Wat de locatie ook geschikt maakt is dat hier voldaan kan worden aan de strenge eisen van het Rijk. Die schrijven namelijk een strikte scheiding voor tussen de groep die gebruik maakt van de heroïnebehandeling en verslaafden die daar niet voor in aanmerking komen. Dit om te proberen de eerste groep langzaam maar zeker los te weken van de ‘scene’.

Medische heroïnebehandeling is alleen beschikbaar voor verslaafden bij wie alle andere vormen van behandeling niet effectief zijn gebleken en die in zulke zorgelijke omstandigheden verkeren dat effectieve zorg geboden is om verdere gezondheidsschade te voorkomen. Op jaarbasis nemen er ongeveer 25 Arnhemse cliënten deel aan de medische heroïnebehandeling.

De voorziening blijft voorlopig vijf jaar staan op het terrein van Rijnstate. Na vijf jaar bekijken de gemeente Arnhem, IrisZorg en de Alysis Zorggroep hoe het verder kan en moet met de voorziening.
Provincie:
Tag(s):