dinsdag, 20. maart 2007 - 8:51

Wat doe je met 'Lentekriebels'

Eindhoven

Van 19 tot en met 23 maart vindt de landelijke ‘Week van de Lentekriebels’ plaats. Tijdens deze activiteitenweek besteden basisscholen in hun lesprogramma aandacht aan relationele en seksuele vorming. De GGD Eindhoven ondersteunt de diverse activiteiten van negen deelnemende basisscholen in Eindhoven.

De Week van de Lentekriebels wordt dit jaar in Eindhoven voor het eerst gehouden. Met steun van de GGD Eindhoven voeren negen deelnemende scholen allerlei activiteiten uit rondom het thema relaties en seksualiteit. Ook de Openbare Bibliotheek ondersteunt de actieweek met een tentoonstelling in alle filialen en het uitlenen van themaboeken.

Aandacht voor relaties en seksualiteit in het basisonderwijs is belangrijk en moet al in het basisonderwijs beginnen, vindt het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). Kinderen worden via media als televisie en internet steeds vaker geconfronteerd met seksueel getinte beelden. Deze beelden zijn vaak eenzijdig, rolbevestigend en weinig gevoelsmatig.

Daarom is het goed als hier thuis en op school goede en juiste informatie tegenover wordt gezet. Daarnaast is belangrijk dat er aandacht is voor normen en waarden rondom relaties en seksualiteit. Kinderen leren hierdoor respect voor zichzelf en de ander te hebben. Kinderen leren vaardigheden die ze nodig hebben in het omgaan met elkaar. Op latere leeftijd zijn ze hierdoor beter in staat keuzes te maken bij het aangaan van (seksuele) relaties.
Provincie:
Tag(s):