dinsdag, 6. februari 2007 - 14:33

Wetenschapswinkel gestart

Middelburg

Roosevelt Academy begint een bureau dat Zeeuwse organisaties die hoogwaardig onderzoek of stagiaires nodig hebben kan koppelen aan RA studenten. Het officiële startsein voor deze zogeheten “Wetenschapswinkel� wordt gegeven op woensdag 7 februari op het Stadhuis in Middelburg.

De wetenschapswinkel draagt de naam Roosevelt Academy’s Community and Research Services ‘Eleanor’. Als onderdeel van RA’s academische gemeenschap voert Eleanor (vernoemd naar de vrouw van President Franklin Delano Roosevelt) kwalitatief hoogstaande en zeer gedegen onderzoeksprojecten uit die beantwoorden aan de wensen en behoeften van instellingen, bedrijven en organisaties in de provincie Zeeland. Daarnaast bemiddelt Eleanor in het vinden van korte en langdurige stageplekken voor RA studenten.

Samen met de opdrachtgever vertaalt Eleanor de onderzoeksvraag van een bedrijf of instelling in een onderzoeksproject. Dit project wordt vervolgens toegewezen aan een groep studenten in een relevant veld. Dat kunnen studenten zijn die een cursus ‘Recht’ doen, Psychologie, Statistiek et cetera. Vervolgens wordt het project door studenten uitgevoerd. Er worden twee begeleiders aangesteld: één vanuit de opdrachtgever en één vanuit de Roosevelt Academy.

In overleg wordt vastgesteld in hoeverre de opdrachtgever een financiële bijdrage kan leveren. Over het algemeen worden voor het onderzoek alleen de materiële kosten berekend (de rapportkosten, eventuele reiskosten van de student, printkosten, etc.).

Bedrijven en instellingen in Zeeland kunnen ook profiteren van de kennis en motivatie van studenten als stagiares in de vorm van een zomerstage of een werkervaringsplaats. RA studenten willen zich graag oriënteren op zowel hun toekomstige (master)opleiding, als op hun toekomstige loopbaan.

Veel organisaties hebben al met succes met RA studenten samengewerkt (bijvoorbeeld ABN-Amrobank, Adriaanse & Van der Weel, Delta Milieu, de Drvkkery, het Ministerie van Defensie, enz.) Eleanor wordt nu het centrale aanspreekpunt voor organisaties die stageplaatsen beschikbaar hebben.

Te denken valt bijvoorbeeld aan het opzetten van informatiesystemen met behulp van de computer, het verzorgen van rondleidingen in verschillende talen, het assisteren bij de organisatie van (culturele) activiteiten, het verrichten van onderzoek, archivering. Voorwaarde is dat het past in de opleiding en aansluit op het niveau van de betreffende student.
Provincie:
Tag(s):