woensdag, 13. februari 2008 - 15:05

1500 mensen verwacht voor Pardonregeling

Amsterdam

Ruim 1300 personen (1133 huishoudens) in Amsterdam hebben zich tot nu toe gemeld voor de Pardonregeling voor ex-asielzoekers die vóór 2001 een asielverzoek hebben ingediend. De verwachting is dat uiteindelijk ongeveer 1500 personen zullen worden geregistreerd.

Er komt nog een aantal mensen bij dat nu nog door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt opgevangen.

Aan het eind van 2007 had ongeveer 35% van de geregistreerden (471 personen, 359 huishoudens) inmiddels een verblijfsvergunning gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Eind 2007 was nog 65% in behandeling. Deels bij de IND en deels nog bij de gemeente.

Bij ongeveer de helft van alle geregistreerden (681 personen, 631 huishoudens) bleek een zogenaamde Burgemeestersverklaring noodzakelijk te zijn, omdat deze mensen niet meer voorkomen in de lopende administratie van de IND. De gemeentelijke toetstaak over hun verblijf wordt deze maand nog afgerond.

De tweede fase van de Uitvoering van het Generaal Pardon omvat huisvesting, inburgering en het organiseren van onderwijs/stage/werk voor diegenen die een Pardonvergunning hebben gekregen. Eind 2007 hadden dertig Pardonners een woning gekregen.

In april en juli 2008 volgen opnieuw driemaandelijkse rapportages. Het is de verwachting dat in deze periode de dossiers van de belanghebbenden bij de Pardonregeling
Provincie:
Tag(s):