donderdag, 21. februari 2008 - 13:19

800 à 1000 woningen in Merwedekanaalzone

Utrecht

Het college van Utrecht wil van het gebied langs het Merwedekanaal tussen de M.A. Tellegenlaan, Kanaalweg, Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan een gevarieerde stadswijk maken. Het terrein moet plaats bieden aan 800 à 1.000 woningen. Ook is er ruimte voor kleinschalige bedrijven. Verder onderzoekt het college de mogelijkheid of via een brug over het kanaal een fiets- en voetgangersverbinding tussen het centrum en Transwijk en Kanaleneiland te realiseren is.

De ontwikkeling vindt plaats in deelplannen. Naast de ontwikkeling van het defensieterrein Overste den Oudenkazerne is er een woningbouwplan in ontwikkeling op de locatie Kanaalweg 59. Koningin Wilhelminalaan 7-9 is aangekocht door een ontwikkelaar die plannen heeft om deze locatie te herontwikkelen met woningbouw en bedrijfsruimte. De monumentale Jongeriusvilla zal worden ingepast in de plannen. De ligging midden in de stad, in de nabijheid van het station, de goede bereikbaarheid van de locatie en de ligging langs het kanaal bieden volop kansen om van het terrein een levendige wijk te maken.

Over de concept-startnotitie is op 16 oktober 2007 een bewonersavond gehouden. Er zijn ook schriftelijke reacties bij de gemeente binnengekomen. De reacties worden meegenomen bij de verdere planvorming. De startnotitie die het college vandaag heeft vastgesteld vormt de basis voor het concept-stedenbouwkundig plan. Dit is de volgende stap bij de ontwikkeling van het gebied. Het college wil bewoners, belanghebbende partijen en ontwikkelende partijen in en om het gebied nadrukkelijk betrekken bij de verdere planvorming.
Provincie:
Tag(s):