donderdag, 27. november 2008 - 21:39

Baby J. onder toezicht Bureau Jeugdzorg

Zwolle

Het koppel uit Overijssel dat via internet een baby had gekocht in België, moet de zuigeling overdragen aan Bureau Jeugdzorg. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag bepaald. De Raad voor de Kinderbescherming heeft aan Bureau Jeugdzorg verzocht het kind in een crisisopvanggezin te plaatsen.

Baby J. kwam afgelopen zomer uit België naar Nederland. Naar de precieze omstandigheden doen politie en openbaar ministerie op dit moment nader onderzoek. Vast staat dat het kind in België is aangegeven als was het een eigen kind van de wensouders. Het ouderlijk gezag dat zij hierdoor over het kind verkregen is naar het oordeel van de Raad onwettig.

Adoptie naar het buitenland is conform het Haags Adoptie Verdrag pas mogelijk wanneer geen geschikt vervangend gezin in het land van herkomst gevonden kan worden. De biologische ouders hebben afstand gedaan van het kind, zonder dat ze de wettelijke verplichtingen in acht hebben genomen, die daarover in België gelden. Daardoor zijn er onvoldoende waarborgen voor een zorgvuldige afstand van het kind. De Belgische ouders van Baby J. hebben inmiddels laten weten hun baby terug te willen.
Provincie:
Tag(s):