vrijdag, 11. juli 2008 - 1:58

Een sportclub van en voor unieke kinderen!

Renkum

Op woensdag 20 augustus 2008 gaat Sport Extra weer van start in gemeente Renkum.Sport Extra is een sportclub waar sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met een vertraging of achterstand in hun motorische ontwikkeling.

De activiteiten zijn speciaal gericht op het verbeteren van motorische vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen. De sportactiviteiten van Sport Extra vinden plaats in groepsverband, maar er wordt veel rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van de kinderen. Het plezier in sport en bewegen staat hierbij centraal. De sportactiviteiten staan onder toezicht van deskundige leiding. Sport Extra is een initiatief van gemeente Renkum.

Positieve sport- en spelervaring
Het doel van Sport Extra is te voorkomen dat kinderen bij sport- en spelactiviteiten afhaken doordat zij niet goed mee kunnen komen ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Daarnaast wil Sport Extra de kinderen zodanig stimuleren en activeren dat zij positieve sport- en spelervaringen opdoen. Sport Extra verwijst en begeleidt de kinderen naar een passende sportvereniging. Schoolartsen, fysiotherapeuten, (vak)leerkrachten lichamelijke opvoeding en trainers zijn er van overtuigd dat door het aanbieden van bovengenoemde sportactiviteiten een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de motorische ontwikkeling van het kind.
Provincie:
Tag(s):