woensdag, 30. januari 2008 - 16:06

Geen FLO voor brandweer-officieren

Leeuwarden

De meervoudige kamer van de rechtbank heeft het beroep dat een aantal brandweerofficieren had ingesteld tegen de weigering van hun werkgever, de Hulpverleningsdienst Fryslân, om de door hen uitgeoefende functies aan te merken als bezwarende functies ongegrond verklaard. Door het besluit van hun werkgever komen de brandweerofficieren niet in aanmerking voor functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de functies van de brandweerofficieren niet als bezwarende functies aan te merken. Hierbij neemt de rechtbank het volgende in aanmerking. Bij de uitoefening van hun functies nemen de brandweerofficieren in beginsel niet fysiek deel aan de repressieve brandbestrijding. Zij hebben in hun werk evenmin te maken met psychische belastingen door situaties die voor hen persoonlijk bedreigend zijn of met belastingen als gevolg van direct contact met slachtoffers.

De rechtbank kan de brandweerofficieren niet volgen in hun stellingen dat zij verwachtingen kunnen ontlenen aan de regeling van het FLO zoals die gold tot 1 januari 2006.
Provincie:
Tag(s):