vrijdag, 18. april 2008 - 8:29

Grootscheepse rampenoefening in Woudenberg

Woudenberg

In Woudenberg vindt een grote rampenoefening plaats. De oefening, die donderdag 17 april begon (genaamd ’Woudenburcht’), wordt het scenario nagespeeld dat als gevolg van een dijkdoorbraak het dorp overstroomd.

De inwoners zijn fictief geëvacueerd en het gebied wordt bewaakt door de Politie Utrecht. De gemeente, de Politie Utrecht en het ministerie van Defensie beoefenen voor de eerste keer in de provincie Utrecht het scenario bewaken en beveiligen in het kader van de civiel-militaire samenwerking.

Tijdens de fictieve crisis willen de partijen een realistisch beeld krijgen hoe deze samenwerking verloopt. Scenario Tijdens de oefening wordt gesimuleerd dat de Grebbedijk tussen de gemeente Wageningen en Rhenen is doorgebroken. De gemeente Woudenberg moet volgens het rampbestrijdingsplan Vallei & Eem binnen een tijdsbestek van 3 dagen haar inwoners en dieren geëvacueerd hebben. Tijdens de oefening verlaten de inwoners het gebied niet daadwerkelijk.

De politie heeft na de evacuatie de taak om te controleren of alle bewoners het gebied verlaten hebben en dit te beveiligen. Echter, vanwege benodigde inzet van de Politie Utrecht in de rest van het Eemgebied, wordt door de burgemeester van Woudenberg, via de Commissaris van de Koningin van Utrecht, militaire bijstand aangevraagd.

Defensie stelt hiervoor militairen beschikbaar die afkomstig zijn van 50 Bataljon Nationale Reserve uit Amersfoort. Zij zijn onderdeel van het Korps Nationale Reserve dat dit jaar zestig jaar bestaat. In samenwerking met de Politie Utrecht gaan de militairen de gemeente Woudenberg bewaken en beveiligen. In het rampbestrijdingsplan Vallei & Eem wordt uitgegaan van een bepaald tijdsbestek waarbinnen een gemeente ontruimd en gecontroleerd moet zijn. Woudenberg is om 18.00 uur fictief geëvacueerd en tussen 18.00 uur en 22.00 uur wordt het gebied gecontroleerd door militairen. Hiermee kunnen ze in de praktijk testen of de gegevens in het rampbestrijdingsplan haalbaar zijn.

Donderdagavond werd onder verantwoordelijk gezag van de politie vanaf 22.00 uur tot vrijdagochtend 06.00 uur alle toegangswegen door militairen afgesloten. Bij een vijftal posten controleren militairen het inkomende verkeer. Woudenberg is gewoon toegankelijk en te verlaten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Op straat surveilleren militairen van 50 Bataljon Nationale Reserve. Daarnaast worden interventieteams ingezet (bemand door de politie en de Koninklijke Marechaussee) om te reageren op meldingen van de militairen.Inzet gemeente, politie, defensie.

Voor ‘Woudenburcht’ gaat de gemeente Woudenberg ongeveer 10 personen inzetten. Voorafgaand aan deze oefening zal de gemeente haar gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing in een beleidsteam beoefenen. De Politie Utrecht zal in het gebied actief zijn met circa 10 personen.Defensie gaat 200 militairen van 50 Bataljon Nationale Reserve en 10 militairen van de Koninklijke Marechaussee Brigade Utrecht in zetten. In totaal doen er circa 250 mensen mee aan deze oefening.

Veiligheidsdeskundige Rob de Wijk zegt donderdag in het vakblad Alert dat hij weinig vertrouwen heeft in dat Nederland inmiddels goed in staat is om rampen te bestrijden. „De Watersnoodramp, de Bijlmerramp en de Vuurwerkramp in Enschede, dat waren echte rampen�, stelt hij. De brand in Volendam was in zijn ogen een groot ongeluk. De Wijk: „En zelfs dan kunnen we het hoofd niet boven water houden.�
Provincie:
Tag(s):