woensdag, 9. april 2008 - 14:15

Kwaliteit van hijskraan-keuringen is verbeterd

Amsterdam

De keuring van hijskranen is voldoende maar kan nog wel verder worden verbeterd. De kwaliteit van kraankeuringen is vergeleken met twee jaar geleden wel verbeterd. Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in het woensdag 9 april gepubliceerde rapport Oog voor veiligheid.

Zo verschillen de zeven certificatie- en keuringsinstellingen (cki’s) die hijskranen keuren te veel bij het waarnemen van gebreken. Verder laten de keurders verschillen zien in hun oordelen over de ernst van de gebreken.

Op basis van dit onderzoek oordeelt de inspectie dat de kwaliteit van kraankeuringen is verbeterd ten opzichte van 2005. Er is echter één cki die achterblijft bij deze positieve ontwikkeling. De inspectie brengt deze cki onder de aandacht van de minister.

IWI onderzocht eind 2007 - net als in 2005 - aan de hand van kranen waarin gebreken waren aangebracht hoe de keurders van kranen hun werk doen. Twee jaar geleden presteerden twee bedrijven onder de maat, in het recente onderzoek was de kwaliteit van de kraankeuringen van één bedrijf onvoldoende.

Grote verschillen
De inspectie signaleert nog steeds grote verschillen bij het beoordelen van de veiligheid van hijskranen. Bij een kraan nam één cki alle acht de gebreken waar en de laagst scorende cki maar drie.

IWI is positief over de ontwikkelingen die in deze branche na het vorige onderzoek in gang zijn gezet. Zo is er een nieuwe opzet van het overleg van de cki’s waarmee ze de onderlinge afstemming hebben verbeterd. Dit leidt tot meer uniformiteit in de beoordeling van de tekortkomingen. De rapportages van de keurders zijn duidelijker dan voorheen. Hier lijkt het nieuwe certificatieschema zijn vruchten af te werpen.

De cki’s zijn als commerciële bedrijven elkaars concurrent, maar hebben een gemeenschappelijk belang om kennis en ervaring uit te wisselen. Het ontwikkelen van deskundigheid door uitwisselen van kennis en ervaring lijkt nu in de branche te zijn opgepakt.

Hijskranen dienen veilig te zijn, veilig voor degenen die er mee werken en veilig voor de omgeving. Voor het waarborgen van deze veiligheid heeft de minister van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid (SZW) eigenaren van hijskranen verplicht om hun hijskranen jaarlijks te laten keuren en certificeren.

Eens in de twee jaar moet de kraan gekeurd worden door een van de zeven, door de minister van SZW aangewezen, cki’s). Voor de minister van SZW houdt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) toezicht op deze zeven cki’s.
Provincie:
Tag(s):