woensdag, 24. september 2008 - 16:30

Leudal, Nederweert en Weert maken gezamenlijk jeugdbeleid

Weert

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert slaan de handen in elkaar voor het jeugdbeleid. Dat hebben ze vastgelegd in een gezamenlijke nota Wmo jeugd. Actuele thema’s op het gebied van jeugd zijn voor de drie gemeenten nagenoeg gelijk. Door deze gezamenlijk op te pakken staan de gemeenten sterker. Daarnaast zijn ook de instellingen die met jeugd werken regionaal georganiseerd. Ook hebben de gemeenten een nota uitgewerkt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Beide nota’s hangen nauw met elkaar samen.

Gemeenten hebben de laatste jaren meer en nieuwe taken gekregen van het kabinet. Zo dienen gemeenten ervoor te zorgen dat ouders en jongeren geholpen worden bij opvoeden en opgroeien. Dit kan door ouders en jongeren goed te informeren over opvoeden en opgroeien en ze een steun in de rug te geven op het moment dat het even niet helemaal lekker loopt.

De gemeenten hebben één deelnota Wmo jeugd gemaakt waarin acht thema´s uitgewerkt worden, namelijk opvoedings-/opgroei-ondersteuning, jeugd en veiligheid, vrijetijdsbesteding, wonen, onderwijs en werk, participatie en gezondheidszorg. Er wordt een weergave gegeven van de bestaande situatie en nieuwe doelen. Voor een aantal thema’s is bestaand beleid nog actueel.

De gemeenten willen dit onder andere doen door bestaande instellingen voor ouders en kinderen (JGZ, GGD, AMW) te laten samenwerken in een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hiervoor hebben zij een aparte nota uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):