woensdag, 6. augustus 2008 - 11:12

OPTA wil keuze voor de consument op de kabelmarkt

Groningen

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, wil dat er meer keuze voor de consument komt op de TV-kabel. Daarom heeft OPTA de twee grootste kabelmaatschappijen in Nederland, UPC en Ziggo, een tweetal verplichtingen opgelegd. Ten eerste moeten alternatieve aanbieders hun eigen digitale TV-pakket kunnen aanbieden over de kabel.

Ten tweede zijn UPC en Ziggo verplicht om de analoge kabelaansluiting administratief door te verkopen aan andere bedrijven. Deze bedrijven moeten dan nog wel zelf de uitzendrechten regelen. Dit betekent dat een consument voor zijn analoge kabelabonnement of voor een digitaal pakket via de kabel (of beide) volledig kan overstappen naar een alternatieve aanbieder.

OPTA komt tot deze verplichtingen op basis van een analyse van de Nederlandse omroepmarkt die zij woensdag publiceert. Ondanks de opkomst van alternatieven zoals Digitenne, IP TV en satelliet zijn UPC en Ziggo onverminderd sterk met een gezamenlijk marktaandeel van 81%. De komende periode verwacht OPTA hier zonder ingrijpen onvoldoende verandering in.

Daarnaast voorziet de toezichthouder dat de consument steeds vaker diensten zoals telefonie, televisie en internet gebundeld gaat afnemen ('triple play'). Omdat OPTA verwacht dat de markt zich steeds meer gaat bundelen, is het van belang dat ook alternatieve aanbieders een bundel kunnen aanbieden. Zo wil OPTA voorkomen dat er straks slechts twee infrastructuren overblijven voor de consument om uit te kiezen voor hun bundel.

Digitale televisie wint steeds meer aan belang op de omroepmarkt, omdat deze techniek een betere kwaliteit en meer mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld video-on-demand. Inmiddels kijkt bijna 40% van de televisiekijkers digitaal, maar hiervan maakt ongeveer de helft ook nog regelmatig gebruik van analoge kabeltelevisie. De analoge aansluiting blijkt in de strijd om de televisiekijker een onmisbaar element. via zowel de kabelaansluiting, als via de aansluiting van KPN. Om deze twee te prikkelen om met elkaar te concurreren en te investeren in het eigen netwerk, krijgen zij vooralsnog geen toegang tot elkaars netwerk. Meer concreet: KPN mag in beginsel geen gebruik maken van de wederverkoop van de analoge TV-aansluiting, net zoals UPC en Ziggo geen telefoniediensten mogen aanbieden over het netwerk van KPN.

Deze analyse van de omroepmarkt en bijbehorende verplichtingen staan beschreven in het ontwerpbesluit dat OPTA vandaag publiceert. Marktpartijen, belangenorganisaties en anderen hebben tot 29 september om hun zienswijze op OPTA's voornemen te geven. Na verwerken van deze reacties, notificeert OPTA het marktanalysebesluit bij de Europese Commissie die met het besluit moet instemmen. OPTA streeft ernaar dat het besluit op 1 januari 2009 van kracht wordt. Vervolgens gaat de toezichthouder de verplichtingen voor UPC en Ziggo (toegang voor digitale aanbieders en wederverkoop van de analoge aansluiting) nader uitwerken in een zogeheten implementatiebesluit. Daarin staan de concrete maatregelen die, zowel technisch als administratief, nodig zijn voor deze toegang en de wederverkoop alsmede de tarieven die UPC en Ziggo daarvoor in rekening mogen brengen.
Provincie:
Tag(s):