dinsdag, 12. augustus 2008 - 9:38

Oude stadsmuur aangetroffen bij werkzaamheden in Valkenburg

Valkenburg

Bij reconstructiewerkzaamheden van Waterschap Roer en Overmaas aan de kademuren van de Geul in Valkenburg is vorige week een bijzondere vondst gedaan. Op het Walramplein, direct langs de Geul, is over een oppervlakte van circa 35 bij 10 meter de bovengrond verwijderd. Hier zijn twee lange, zware muren van mergel gevonden uit waarschijnlijk de 14e eeuw (stadsmuur) en één uit een latere fase waarschijnlijk de 15e eeuw, zo meldt het waterschap.

De muur uit de 15e eeuw kan niet behouden worden in verband met de nieuw aan te brengen constructieve kademuur. Deze muur is deels al verwijderd. De muur uit de 14e eeuw wil het waterschap proberen te behouden. Tegen deze oude muur heeft waarschijnlijk rechthoekige toren gestaan. Hiervan zijn ook de funderingsresten gevonden.

Het waterschap is in nauwe samenwerking met de gemeente Valkenburg bezig met het restauratieproject herstel kademuren Valkenburg. De provincie heeft dit project subsidie toegekend en neemt daarmee een deel van de kosten van de restauratie voor haar rekening. Met de herstelwerkzaamheden wil het waterschap de veiligheid waarborgen en de wateroverlast beperken. Daarnaast past het waterschap de lossluizen van de molens in de molentak aan en maakt het de Walramstuw beter regelbaar. Ook komt er een vistrap zodat de stuw voor vissen passeerbaar wordt.
Provincie:
Tag(s):