maandag, 14. april 2008 - 21:01

Scholieren knappen kerk op

Sint Annaparochie

De Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert voor de leerlingen van de CSG Ulbe van Hou-ten uit Sint Annaparochie een stagedag. Op donderdag 17 april om 9 uur uur gaan leerlingen van 3-vwo aan de slag in en om de “Groate Kerk� van Sint Jacobiparochie.

Na een inleiding van de eigenaar en de beheerders van de kerk gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze zetten planten in de bloembakken, er wordt schoongemaakt, de indeling van de kerk wordt veranderd voor een toneelvoorstelling en ze brengen een bezoek aan het kerkhof, waar de oorlogsgraven worden schoongemaakt. Tussentijds vindt een orgelconcert plaats.

De stagiares moeten zich onder andere verdiepen in de historie, de ligging en het gebruik van de Groate Kerk. Ook moeten zij aangeven welke waarde monumenten voor de leefbaarheid en de beeldvorming van het platteland hebben.

De stage vindt plaats binnen het project “Sociale duurzaamheid in het landelijk gebied�. Daar-in worden voor het voortgezet onderwijs stagemogelijkheden gezocht voor maatschappelijke stages, gericht op het begrip duurzaamheid. Een praktische stage laat de leerlingen kennis maken met de samenhang én de spanning tussen “drie P’s� (people, planet & profit) en het landelijk gebied. De Stichting Alde Fryske Tsjerken is actief in dat spanningsveld en voelt zich dus zeer aangetrokken tot dit project.

De Stichting wil door het aanbieden van stageplaatsen jongeren informeren over het belang en de problematiek van monumentenzorg. We proberen hen te betrekken bij de daadwerkelijke instandhouding. Daarnaast wil de Stichting jongeren laten nadenken over de mogelijkheden om monumenten door gebruik en exploitatie te behoeden voor de ondergang.

De stage wordt georganiseerd samen met het Nederlands Agrarisch Jongerenkontact Fryslân (NAJK), Landschapsbeheer Fryslân en het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Partoer in Franeker.
Provincie:
Tag(s):