vrijdag, 29. februari 2008 - 22:33

Verdubbeling Rotterdamse Overslag Biobrandstoffen

Rotterdam

De overslag van biobrandstoffen in de Rotterdamse haven is in 2007 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2006. Er werd 1,2 miljoen ton biodiesel overgeslagen, was 250.000 ton, en 1,6 miljoen ton bioethanol (+0,5 miljoen ton). Hiernaast werd 0,3 miljoen ton ETBE behandeld. Rotterdam versterkte zo zijn positie als belangrijkste schakel tussen de mondiale en de Europese stromen. Het Havenbedrijf voorziet een verdere verbreding en verdieping van de markt.

De overslag van ethanol groeide van 200.000 ton in 2002 via 1,1 miljoen ton in 2005 en 2006 tot 1,6 miljoen ton vorig jaar. Verreweg het grootste deel, 1,2 miljoen ton, betrof import. Hoewel een deel van de stof wordt gebruikt in voeding )alcohol) en chemische producten, komt de groei uit de toepassing als brandstof.
Ook in 2007 was Brazilië het belangrijkste herkomstland, met een aandeel van circa 40%. Vooral vanaf september 2007zat de groei er flink in door de prijsstijging van de grondstoffen, vooral tarwe, voor ethanolproductie in Europa. Door de positieve arbitrage tussen Europa en Brazilië kwam het voor dat tankers bijna helemaal vol ethanol, 30.000 tot 35.000 ton, binnenliepen. Frankrijk was een goede tweede met een aandeel van ongeveer 10% van de aanvoer. Opmerkelijk in 2007 was de opkomst van andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Argentinië, Costa Rica, Peru en Guatemala.

De belangrijkste overzeese bestemmingen bleven Zweden en het Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 40 en 15% van de afvoer. Voor het overgrote deel was dat Braziliaanse ethanol die in Rotterdam werd overgeslagen in kustvaarttankers. Dit gebeurt zowel rechtstreeks boord-boord als via tussenopslag bij de onafhankelijke terminals.

In 2005 lag de overslag van biodiesel nog onder de 50.000 ton.Via 250.000 ton in 2006 werd in 2007 al ruim 1.2 miljoen ton geteld. De verhouding aan-/afvoer was 60/40.
De wassende aanvoer is vooral toe te schrijven aan B99 uit de Verenigde Staten. Daar krijgt men $1 per gallon subsidie op gemengde bio/gewone diesel, ook bij een heel laag aandeel gewoon product. Vandaar de naam B99: 99% biodiesel en (minder dan) 1% gewone. Door de subsidie wordt dit product ongeveer $225 per ton goedkoper. De Europese producenten oefenen via de EU druk uit om deze situatie te veranderen. Mogelijk ligt een oplossing in beperking van de subsidie tot eigen productie. Nu importeert men in de VS ook vanuit Zuid-Amerika om het vervolgens profitabel weer te exporteren naar Europa.

De import van biodiesel uit de VS lag rond de 400.000 ton. Andere grotere herkomstlanden zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, met ieder rond de 60.000 ton.

Veel van de biodiesel uit de VS is via Rotterdam weer uitgevoerd. Een derde van de Rotterdamse afvoer ging naar het Verenigd Koninkrijk. Spanje, Frankrijk en Letland ontvingen ieder ongeveer 50.000 ton.

Niet alleen de hoeveelheden worden veel groter. Zowel bij de invoer als de uitvoer is het aantal betrokken landen in twee jaar ruim verdubbeld tot twintig. Daarnaast wordt in Rotterdam zelf een productiecapaciteit van ruim drie miljoen ton gebouwd. Zo ontstaat een grote flexibele markt. Hierop kunnen de kopers, zoals de grote oliemaatschappijen die biobrandstof bij moeten mengen, gemakkelijk langjarige basiscontracten combineren met ´spotcontracten´. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dan ook een verdere toename van het intra-Europese transport van biobrandstoffen.
Categorie:
Tag(s):