dinsdag, 19. februari 2008 - 15:21

Winschoten pakt openbare ruimte aan

Winschoten

De gemeenteraad van Winschoten heeft onlangs het ‘Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2008-2011’, hoe gaan we beleidsmatig om met het onderhoud en de inrichting van onze openbare ruimte, vastgesteld.

Het onderhoud van de openbare ruimte is in Winschoten onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals: groen, verhardingen (wegen), water, gebouwen.

Verder in structuurelementen zoals wijken, parken, infrastructuur en in organisatorische aspecten, zoals daar zijn beheersystemen, juridische aspecten, financiën en communicatie. Het beleidsplan gaat uit van de bestaande situatie en beschrijft daarnaast de gewenste situatie. Het plan is opgesteld door bureau Oranjewoud in overleg met de wijkplatforms en de gemeenten Scheemda en Reiderland.
Provincie:
Tag(s):