donderdag, 9. juli 2009 - 9:40

A73 tunnels drie maanden dicht

Roermond

De twee tunnels van de A73 in Roermond worden in het najaar voor enkele maanden afgesloten voor het verkeer. Op 1 september gaat de Roertunnel dicht. Een maand later volgt de Swalmentunnel. Deze tunnel sluit een maand later, zodat Roermond-Noord en het Retail Park in de periode van 1 september tot 1 oktober goed bereikbaar blijven. De sluiting duurt tot 1 december.

De sluiting is erop gericht de tunnels in de A73 uiterlijk per 1 december 2009 volledig open te stellen voor het verkeer. Dat wil zeggen: twee rijstroken per rijrichting met een maximale snelheid van 100 km/uur, geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (categorie o-tunnels) en een permanent inhaalverbod voor vrachtwagens. De borging voor deze datum zit in de afspraken over de restpuntenstrategie. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente Roermond, provincie Limburg en Rijkswaterstaat elkaar gedurende de afbouwperiode nauwgezet informeren, zodat zonodig ingegrepen kan worden om deze datum te halen. 
Tijdens de ombouwsluiting worden globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd: de ombouw van installaties van de beperkte openstelling naar de definitieve situatie, technische integrale testen door de aannemer, alsmede veiligheids- en scenariotesten door de regio en Rijkswaterstaat.

Om ook tijdens de tunnelsluiting een goede bereikbaarheid van de regio Roermond en een goede verkeersdoorstroming te handhaven, worden diverse flankerende maatregelen genomen. Deze zijn in overleg met de regio vastgesteld. Het betreft onder meer de inzet van de A73 MinderHinderPas, de vanAnaarBeter-treinkaartjes, het instellen van omleidings -en adviesroutes, DRIP’s, tekstkarren, extra verkeersborden, de inzet van verkeersregelaars en informatie via verschillende media.
Provincie:
Tag(s):